Metody

Zdaniem wielu autorytetów oraz metodyków języków obcych nie ma jednej skutecznej metody, lecz pożądany efekt można uzyskać stosując połączone formy nauczania. Ponieważ każde dziecko jest inne, stymuluje je inny rodzaj bodźców, tak też techniki nauczania powinny różnic się między sobą. Wpływa to nie tylko na atrakcyjność zajęć, ale też na kształcenie symultaniczne wielu umiejętności językowych takich jak: mówienie, słuchanie i czytanie.

W naszej wielotetniej pracy z dziećmi możemy pochwalić się umiejętnym wprowadzaniem poszczególnych metod z jednoczesną dbałością o poprawność, swobodę wypowiedzi oraz szukanie takich rozwiązań językowych aby skutecznie przekazać informację i ogólny sens wypowiedzi. Służy temu duża ilość zadań na lekcjach, których celem jest pokazanie dziecku, że potrafi, chce i wie jak w praktyce używać języka obcego.

Oczywiście klasyką już jest znana i ceniona metoda  Metoda TPR (Total Physical Response) – Metoda reagowania całym ciałem Zakłada ona że , podobnie jak TPR, że sukces w nauce języka obcego zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. .Dzieci nie odczuwają więc podczas nauki stresu, zajęcia traktują jako zabawę i przyjemność. Nauczyciel cieszy się każdą oznaką zrozumienia, nagradza dzieci, nie wymaga od nich od razu mówienia, ale reagowania w danej sytuacji

Metoda naturalna

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w nauczanym języku obcym

Dzieci uczą się tak, jak uczą się języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania.

Koncentrujemy się na sprawności rozumienia ze słuchu, która przecież w przyswajaniu języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić

Nauczyciel wydaje polecenia w języku obcym, demonstruje, a dzieci kojarzą polecenia z ruchem i reagują całym ciałem.

Podobnie jak w relacji matka- dziecko, uczący się najpierw słucha i rozumie, a dopiero z czasem, gdy jest na to gotowy, zaczyna mówić.

Techniki pracy w tej metodzie łączą pracę obu półkul mózgu – odpowiedzialnej za język i mowę i za realizację ruchu fizycznego

Wykorzystujemy różne rekwizyty dla stworzenia kontekstu sytuacyjnego zrozumiałego dla uczących się.

 

 Metoda audiolingwalna

Głównym celem w tej metodzie nauczania jest wykształcenie nawyków językowych w sposób mechaniczny, nierefleksyjny, poprzez wielokrotne powtarzanie( tzw. drilling=dryl językowy )

Nauczyciel wielokrotnie powtarza to samo słowo czy wyrażenie, a dzieci go naśladują  ,przez co zapamiętują i utrwalają dany materiał językowy.

Nauczyciel często chwali, jeśli reakcja uczącego się jest właściwa. Język jest przyswajany nierefleksyjnie, pamięciowo, poprzez wielokrotne powtarzanie oraz odgrywanie scenek dialogowych.

Kładzie nacisk na sprawność słuchania przede wszystkim, która po wielu ćwiczeniach uruchamia sprawność mówienia, następnie czytania i pisania (w tej kolejności)

Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne środki audio-wizualne jako bodźce.

 

 Metoda komunikacyjna

Powstała na bazie wszystkich poprzedzających je metod, dlatego już sama w sobie nosi znamiona eklektyzmu.

Celem nadrzędnym w podejściu komunikacyjnym jest opanowanie sprawności mówienia, a więc autentyczna komunikacja i porozumiewanie się w języku obcym. 

Dopuszcza się popełnianie błędów o tyle, o ile nie powodują one zakłócenia komunikacji; innymi słowy, najważniejsze, żeby przekazać to, co się chce przekazać, tak, aby być zrozumianym.

Poprawność językowa jest na drugim planie.

Materiał językowy to głównie dialogi, symulacje, odgrywanie ról, gry, zabawy i dyskusje prowadzone w parach i grupach.

 

METODY UROZMAICAJĄCE ZAJĘCIA I AKTYWIZUJĄCE NAJMŁODSZYCH

 

Metody zawierają w sobie elementy zabawy i nauki.

Poprzez zabawę dziecko rozwija się również społecznie, uczy się pracować w grupie, doświadcza pozytywnych wrażeń, emocji

Unikamy rywalizacji i klasycznego podziału na zwycięzców i przegranych.

Wspomagamy zajęcia z języka obcego rozmaitymi zabawami z wykorzystaniem różnych środków wyrazu.

Stosuje się podczas zajęć wszystkie media , ruch , dotyk , gest , taniec , malowanie , lepienie oraz pantomimę.

 

Metoda „Learning by doing” (uczenie się przez działanie)

Metoda zakłada, że dziecko najszybciej uczy się, wykonując daną czynność.

Dziecko aktywnie uczestniczy w zajęciach, dzięki czemu może się lepiej rozwijać.

Wykorzystuje się zdolności artystyczne dzieci.

Polega na przygotowywaniu prac przez dzieci przy pomocy nauczyciela (Metoda projektu)

Wszystkie polecenia są wydawane w języku obcym i wspomagane demonstracją ze strony nauczyciela.

 

Technika opowiadania bajek – storytelling

Metoda polegająca na uczeniu poprzez wykorzystanie bajek i opowiadań.

Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki, plansze i opowiada historyjki o tym, co się dzieje.

W starszych grupach wiekowych podstawą realizacji zajęć jest wybrana bajka.

Historyjki są krótkie, proste i zrozumiałe dla dziecka dzięki rysunkom oraz odpowiedniemu przygotowaniu nauczyciela do odtworzenia opowiadań.

angielski dla dzieci

 

Angielski dla dzieci

Udało nam się nanieść kilka istotnych poprawek wykorzystując wiedzę i doświadczenie lektorów i metodyków, którzy mieli do czynienia z podręcznikami w poprzednich latach szkolnych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że pracując z nowym wydaniem angielski dla dzieci będzie cieszył się jeszcze większą popularnością.

Metoda nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych podręczników dla dzieci ze szkoły podstawowej posiada szereg zalet. Stymulująca do nauki atmosfera sprawia, że dzieci bardzo szybko przyswajają sobie naukę słownictwa oraz naukę wymowy. Program angielskiego dla dzieci z wykorzystaniem wizualnych pomocy naukowych i prostych pytań i odpowiedzi szybko wprowadzi bardzo młode osoby w świat języka angielskiego. Dzieci cechują się tym, że bardzo szybko są w stanie nabyć umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

„Direct Kids – First Touch of English” – to książka wprowadzająca dzieci w świat języka angielskiego. Zawiera wiele ćwiczeń i ilustracji, dzięki którym angielski dla dzieci staje się jeszcze bardziej przystępny.