Author page: cjhello

Regulamin

Regulamin sklepu   Regulamin sklepu internetowego § 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Centrum Językowe Hello Maciej Kozak dostępny pod adresem internetowym www.cjhello.pl prowadzony jest przez Macieja Kozaka z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Poniatowskiego 76/7, NIP 5941419283, REGON 320253897 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.…

Czytaj więcej