KONWERSACJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 

Skuteczność zajęć konwersacyjnych polega na przemyślanym połączeniu 3 elementów:

  • Nauka metodą bezpośredniej komunikacji. Metoda kładzie duży nacisk na słuchanie i mówienie poprzez prowadzenie kontrolowanego dialogu z lektorem w oparciu o wcześniej poznany materiał dostarczany przez specjalnie przygotowany podręcznik i nagrania audio do samodzielnego słuchania.
  • Swobodne konwersacje na dowolne tematy Aby nauczyć się mówić trzeba po prostu ćwiczyć mówienie, dlatego konwersacje są niezbędnym elementem mojej metody nauczania
  • Dodatkowy język specjalistyczny związany z wykonywaną pracą lub zainteresowaniami

W metodę konwersacyjną skutecznie włączamy zadania typu case-study, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w oparciu o konkretny przypadek sytuacyjny. Zadaniem ucznia jest postawienie się w konkretnej roli, dostrzeżenie problemu, przeanalizowanie możliwych opcji a na koniec podanie kilku sposobów na rozwiązanie problemu.

Metoda konwersacyjna cechuje swobodne operowanie strukturami i wyrażeniami gramatycznymi w oparciu o podane zagadnienia. Polega na stosowaniu pytań typu wady i zalety omawianego tematu.

Dla metody konwersacyjnej dedykowane są specjalne podręczniki Direct Method for English, które zapewniają ciągłe używanie języka w trakcie zajęć, reagowanie na pytania i formułowanie odpowiedzi. Do pewnego stopnia opisywana metoda ma charakter odtwórczy, co idealnie wpisuję się w tzw drill method, mającej na celu powtarzanie i wyrobienie pożądanych nawyków językowych. Jest to bardzo przydatne i pożyteczne dla ucznia ponieważ wyposaża go to w potrzebny zasób słownictwa, które wie kiedy i w jakich sytuacjach używać. Co więcej, w przemyślany sposób wplatane w proces lekcyjny jest gramatyka. Tak więc, mamy do czynienia z kształtowaniem znajomości struktur gramatycznych przy wykorzystaniu ich w języku mówionym. Jest to bardzo cenne, bo gramatyka to ta dziedzina nauki języka, która sprawia problemy, natomiast dzięki nauce poprzez metodą konwersacyjną uczona jest w sposób przejrzysty.

Metoda konwersacyjna to przede wszystkim mówienie, a więc forma zajęć, dla której język jest stworzony. Uczymy się języka po to aby go na lekcjach używać. Spełnia więc wymagania i oczekiwania wielu studentów, którzy na celu mają nie tylko nauczenie się jak mówić, ale też myśleć i rozumieć w nowym języku.

 

konwersacje angielski

Konwersacje angielski

Zadaniem takich kursów jest przede wszystkim zwiększanie zasobu słownictwa i nabranie pewności i płynności w mówieniu. W zależności od rodzaju konwersacji prowadzący przynosi na zajęcia swoje materiały lub wykorzystuje wszelkiego rodzaj prezentacje. Konwersacje po angielsku prowadzone są tematami, dzięki którym uczestniczy poznają nowe słownictwo w ramach danego zagadnienia. Dodatkowo są prowadzone dyskusje w tym obrębie. Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem konwersacji staje się jeszcze łatwiejsza i bardziej przystępna