Język angielski

Zalety metody dla Ciebie:

 • aktywna konwersacja od pierwszych minut, niezależnie od poziomu
 • monitorowanie wypowiedzi przez lektora i systematyczna kontrola
 • bogate słownictwo od razu używane w konkretnych wypowiedzianch
 • łączenie metody z ćwiczeniami wspomagającymi kretywne mówienie
 • stopniowo wprowadzana gramatyka
 • płynne przejścia do kolejnych zadań
 • elastyczne podejście lektorów
 • z bieżącą weryfikacją progresu umiejętności
 • gwarancja osiągnięcia komunikacji językowej
 • poczucie pełnego profesjonalizmu
 • nowoczesne sale multimedialne
 • przystępne i elastyczne ceny
 • terminy dostosowane dla Państwa
thumb_9d6e1e932a12

Metoda nauczania jest oparta o zadawanie pytań i odpowiadanie już z góry przyjętymi odpowiedziami. Całość lekcji odbywa się w oparciu o ustną konwersacje z lektorem, którego zadaniem jest monitorowanie wypowiedzi i poprawianie wymowy ucznia. Każda lekcja zawiera nowe słownictwo, które jest wprowadzane przy użyciu kolejnych elementów gramatycznych. Nauczyciel wypowiada zdania bardzo szybko co odpowiada sposobowi w jakim mówi się w języku angielskim. Przyzwyczaja tym samym słuchacza do równie sprawnego konstruowania zdań i sprawia, że nauka przebiega bardzo płynnie a uczeń, niezależnie od poziomu nauczania bierze aktywny udział w lekcji.

 

Początkowe etapy lekcji mogą wydawać się monotonne, ponieważ uczeń w sposób odtwórczy odpowiada na pytania nauczyciela, jednak w miarę osiągania sprawności językowych nauczyciel pozwala na kreatywne odpowiedzi, które wybiegają poza odpowiedzi książkowe. Ponadto w późniejszych etapach zajęć, to uczeń podejmuje próby zadawania pytań do lektora, aby przećwiczyć zasady inwersji. Ma to niezwykle duże znaczenie ponieważ zasada tworzenia pytań w języku angielskim mimo, że jest dość specyficzna, to przebiega według ściśle określonych i analogicznych zasadach, które znajdują potwierdzenie w wielu gramatycznych strukturach. Zatem uczeń w sposób praktyczny bierze udział w konstruowaniu zarówno pytań jaki i odpowiedzi i przy okazji nabiera pewności w posługiwaniu się językiem co ma kluczowe znaczenie w przełamywaniu bariery mówienia…

 

Zagadnienia z książek MARKET LEADER lub SPEAK OUT są wsparte płytami multimedialnymi wraz z filmami, które są prezentowane na rzutniku. Ma to za zadanie wpływać na progres przyswajania umiejętności językowych. Stosowanie tych technik doskonale współgra z wprowadzaniem zagadnień tematycznych, gdzie odpowiednio dobrane dialogi lub krótkie filmy pozwalają uczniowi na komentowanie wypowiedzi rozmówców lub wyrażanie swoich opinii na temat tego co zostało usłyszane od rozmówców.

Poznaj książki:
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6
Przykład 7

Język niemiecki

Direktes Deutsch to nowoczesne podręczniki do nauki języka niemieckiego metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu.

 

 

Zestaw sześciu książek Direktes Deutsch będący efektem wieloletnich doświadczeń autora w sali lekcyjnej z grupą bądź słuchaczem indywidualnym sprawi, że Twoi uczniowie będą się uczyć szybko i będą się doskonale przy tym bawić. Direktes Deutsch to zestaw pytań i odpowiedzi w sytuacjach komunikacyjnych. Pytania rozpisane są bardzo szczegółowo, tak, aby umożliwić słuchaczowi porozumienie w każdej sytuacji, niezależnie od poziomu trudności.

W sprzedaży dostępne są Książki Słuchacza 1-6 i Książki Nauczyciela 1-6, a w Strefie dla Szkół można znaleźć test kwalifikacyjny oraz egzaminy.

Direktes Deutsch – dostępne w dwóch wersjach językowych: polskiej i międzynarodowej.

cj hello direktes deutsch

Język hiszpański

Español to nowoczesne podręczniki do nauki języka hiszpańskiego metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu.

Z dużą satysfakcją informujemy, że trwają prace nad kompletnie nowym – o wiele bardziej atrakcyjnym i obszernym – wydaniem, które zawiera dużo nowego materiału i dodatkowych ćwiczeń. Libro 1 jest już dostępna, a kolejne książki zostaną opublikowane w tym roku.

thumb_b4135226cf89

Język francuski

Cały kurs składa się z 6 podręczników i jest realizowany od 1,5 do 2 lat nauki, do każdego podręcznika dołączana jest płyta CD + dostęp do platformy elearningowej (opcja)

thumb_6c54b1fa2131

Dla dzieci

Dzięki uwagom od lektorów i metodyków, którzy używali podręczników w poprzednich latach szkolnych mogliśmy również nanieść kilka istotnych poprawek. Jesteśmy przekonani, że nowe wydanie będzie cieszyło się dużą popularnością.

Wszystkie zalety metody bezpośredniej w podręcznikach przygotowanych specjalnie dla dzieci ze szkoły podstawowej. Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku.

Podręcznik podzielony na 7 części, odpowiednio do grupy wiekowej i zaawansowania:

Direct Kids – First Touch of English

Książka dla najmłodszych w wieku 6-7 lat. To pierwsze spotkania z angielskim dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać. Każda lekcja zawiera szereg ciekawych, ilustrowanych ćwiczeń, aby najmłodsi mogli w przyjemny sposób utrwalać poznane zagadnienia.

thumb_e0980fec94ce

Dla młodzieży

GIMNAZJUM (13 – 15 lat)
LICEUM (16 – 18 lat)

 

Zajęcia trwają od października do czerwca
Grupy liczą od 2 do 5 osób
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut

thumb_9fb1c0142dee

Młodzieży proponujemy zajęcia w dwóch grupach wiekowych – gimnazjalistów i licealistów. Zróżnicowanie takie pozwala lepiej skorelować program zajęć z potrzebami wiekowymi, możliwościami intelektualnymi i wreszcie z zainteresowaniami młodszych oraz starszych nastolatków. Programy nauczania w grupach młodzieżowych i materiały wykorzystywane podczas zajęć prezentują najwyższy poziom merytoryczny, a poruszana tematyka i związane z nią słownictwo są idealnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy. Metody którymi uczymy opierają się na praktycznym wykorzystaniu języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami, tzw. Case study. Dzięki temu język angielski nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością i fascynującą przygodą.

System poziomów stworzony przez gwarantuje możliwość kontynuacji nauki na kolejnych poziomach zaawansowania i w odpowiedniej grupie wiekowej:

Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierające rekomendacje dotyczące dalszej nauki. System poziomów gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy dla młodzieży odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora gimnazjaliści i licealiści mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE, a w przypadku licealistów także CAE. Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego matury.

Cambridge

Egzaminy z angielskiego

EGZAMINY: FCE, CAE, CPE, IELTS

 

Przygotowujemy do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz certyfikatów FCE, CAE, CPE, IELTS, BUSINESS ENGLISH, gdzie możemy pochwalić się 100% skutecznością. Współpraca z wiodącymi wydawnictwami językowymi sprawia, że mamy bieżący dostęp do nowości książkowych i testów do certyfikatów. Lekcje języka angielskiego w głównej mierze opierają się na konwersacjach i na aktywnym zaangażowaniu słuchacza w pracę twórczą. Natomiast na skuteczność i atrakcyjność wpływa zastosowanie najnowszych technik, w postaci: dźwiękowej, wizualnej i multimedialnej.

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge są naszą specjalnością. Obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą nacisk na umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi. Oswajają z autentycznymi materiałami audio. Uczą technik egzaminacyjnych: metod rozwiązywania testów, zasad konstruowania tekstów pisanych, sposobów utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany temat. Słuchacze pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych dziedzinach oraz poznają strukturę i sposób przeprowadzania egzaminów.

Skuteczność kursów w potwierdza wysoka zdawalność egzaminów.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele specjaliści. Są wśród nich egzaminatorzy Cambridge ESOL, od których studenci mogą uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące wymagań stawianych im w trakcie egzaminu oraz rzetelne informacje o poszczególnych jego częściach.

Słuchacze mogą wybrać kurs standardowy, który trwa 9 miesięcy, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub kurs intensywny trwający około 3 miesięcy z zajęciami 3 razy w tygodniu.

 

Egzaminy próbne umożliwiają ocenę własnych możliwości, oswajają ze stresem związanym z sytuacją egzaminacyjną oraz uczą, jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Składają się z takich samych części i odbywają w identycznych warunkach jak egzaminy rzeczywiste. Ich wynik pokazuje najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata. Ponieważ są organizowane kilka miesięcy przed sesją, uczniowie mają czas, aby dopracować elementy, które sprawiają im największe trudności.

Rejestracja na egzamin Mock nie jest powiązana z rejestracją na egzamin właściwy.

Exam Club to dodatkowe bezpłatne warsztaty dla słuchaczy zamierzających zdawać egzaminy Cambridge. Odbywają się w semestrze letnim. Są poświęcone poszczególnym częściom sprawdzianu. Na zajęciach rozwiązuje się też liczne zestawy testów i szkoli techniki niezbędne do zaliczenia egzaminu.

Gwarancja zdanego egzaminu

Cena kursu NIE OBEJMUJE kosztów egzaminu.
Zapisanie się na kurs egzaminacyjny nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin. Słuchacze są odpowiedzialni za terminową rejestrację na wybraną sesję.

Kurs maturalny

Opis kursu: Kurs przygotowawczy do matury rozszerzonej. W trakcie kursu obok ćwiczenia podstawowych umiejętności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania uczniowie zapoznają się z ćwiczeniami i zagadnieniami charakterystycznymi dla wybranego egzaminu maturalnego.

Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie i doskonalenie komunikacji, wzbogacanie słownictwa i umiejętność praktycznego wykorzystania struktur gramatycznych w wypowiedziach zarówno pisemnych jak i ustnych.

LearningPhilosophyWordle

W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i pomoce naukowe, które sprawiają, że lekcje są urozmaicone i interesujące. Stałym elementem zajęć jest praca z testami egzaminacyjnymi z lat poprzednich oraz próbna matura, która pozwala na praktyczne zapoznanie się z jej formułą. Przedłużeniem zajęć grupowych jest regularnie zadawana praca domowa.

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń powinien napisać test kwalifikacyjny i uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej, na podstawie których jesteśmy w stanie ocenić realnie możliwości przygotowania do wybranego wariantu matury. Na zakończenie kursu wszyscy uczniowie otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie z zaznaczonym poziomem zaawansowania.

Materiały dydaktyczne: W trakcie zajęć wykorzystujemy zarówno podręczniki renomowanych wydawców (Macmillan lub Oxford) jak i materiały własne opracowywane przez naszych metodyków na bazie testów maturalnych z lat poprzednich oraz różnorodnych źródeł języka współczesnego takich jak: literatura, prasa, telewizja czy internet. Szczegółowe informacje na temat materiałów i podręczników zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: wszyscy uczestnicy kursów mogą bezpłatnie korzystać z zajęć dodatkowych.

Angielski w prezentacjach

Kurs ten pomoże poznać i opanować słownictwo i zwroty niezbędne do tworzenia rożnego rodzaju prezentacji, ale także udzieli wskazówek jak pewnie i skutecznie przygotować materiał , uwzględniając przy tym aspekty międzykulturowe.

 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Powitanie gości , przedstawienie siebie oraz firmy, wprowadzenie i zaprezentowanie tematu prezentacji
2. Radzenie sobie w sytuacjach nerwowych
3. Rady dla osób prezentujących temat przed słuchaczami anglojęzycznymi,
4. Narzędzia prezentacyjne , nazewnictwo
5. Omawianie materiałów wizualnych, wykresów, tabel , liczb
6. Podsumowanie przeprowadzonej prezentacji, przydatne słownictwo
7. Zadawanie i odpowiadanie na pytania słuchaczy
8. Używanie odpowiedniej intonacji, akcentów
9. Prowadzenie rozmowy dotyczącej zaprezentowanego tematu
10. Zajęcia wzbogacone o materiał interaktywny

presentation-public-speaking-tips-