kurs 2 – Z słów napisanych kursywą utwórz przymiotniki, które najlepiej opisują daną osobę.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.