Rozmowy biznesowe po angielsku

Rozmowy biznesowe po angielsku

Rozmowy biznesowe po angielsku bywają trudne. W dzisiejszym wpisie właśnie o tym, czyli jakich zwrotów używać, by spotkanie przebiegło płynnie.
Każdego dnia na całym świecie odbywają się tysiące spotkań biznesowych. Rozmowy o pracę, zebrania zespołów lub zarządu, spotkania kreatywne, mające na celu poszukiwanie rozwiązań lub pomysłów. Mogą być różne, ale wszystkie mają, a właściwie powinny mieć, jasno wytyczony cel. Ale czy to wystarczy, żeby spotkanie było efektywne? Z pewnością jednym z kluczowych czynników udanego spotkania jest dobra komunikacja. O to dbamy na naszych systematycznych lekcjach. Zadanie robi się trudniejsze, gdy językiem spotkania jest język dla nas obcy. Dziś zapoznam Was z kilkoma zwrotami, które sprawią, że Wasze spotkania biznesowe po angielsku będą nie tylko efektywne, ale też efektowne.

Czasowniki używane ze słowem meeting

arrange – zorganizować We’ve managed to arrange another meeting with Chief Accountant. schedule – zaplanować Sales director wants to schedule a meeting next Friday. hold – odbyć spotkanie The team meeting will be held on Monday 10th. postpone – odłożyć na późniejszy termin Due to Bob’s illness we have to postpone the team meeting. reschedule – przełożyć Low attendance made us reschedule the meeting for next Monday. bring forward – przyspieszyć termin spotkania We had to bring forward the meeting from Wednesday to Monday. cancel – odwołać The meeting has been cancelled until further notice. attend – brać udział w spotkaniu Every employee must attend the health and safety meeting. chair – przewodniczyć I think Bob would be the best person to chair the meeting. He’s a great leader.

Spotkania biznesowe po angielsku – etapy

Spotkania czy zebrania mogą być różne, ale wszystkie efektywne spotkania przechodzą przez trzy etapy: rozpoczęcie, określenie celu spotkania i zakończenie. Dla każdego z tych etapów możemy wyszczególnić kilka zwrotów lub zdań, które będą idealnie pasować. Lista tych zwrotów jest długa i otwarta, ale poniższe przykłady na pewno Wam pomogą. Dzięki tej małej podpowiedzi, spotkania biznesowe po angielsku, a przede wszystkim prowadzenie takich spotkań, nie będzie już takie straszne.

Rozpoczęcie zebrania:

It’s 10 a.m. Let’s start our meeting. – Jest 10:00. Zacznijmy nasze spotkanie. It looks like we’re all here. – Wygląda na to, że jesteśmy już w komplecie. We’re pleased to welcome Mr Jackson. – Miło nam powitać pana Jacksona. Thank you for coming. – Dziękuję za przybycie. I’d like to begin by… – Chciałbym zacząć od… Shall we commence? – Zaczniemy?

Określenie celu spotkania:

We’re here today to… – Jesteśmy tu dziś, żeby… Our objective is to discuss… – Naszym głównym celem jest omówić… Our main aim today is… – Naszym głównym celem dziś jest… I’ve called this meeting to… – Zwowałem to zebranie, żeby… What we want to achieve today is… – Co chcemy dziś osiągnąć to… I’d like to make sure that… – Chciałbym się upewnić, że…

Zakończenie:

I think we can close the meeting now. – Myślę, że możemy zakończyć spotkanie. So, we have decided that… – Więc zdecydowaliśmy, że… That’s it for today. The next meeting will be… – To wszystko na dziś. Kolejne spotkanie odbędzie się…

Zgoda, lub jej brak:

I think you’re right. – Myślę, że masz rację. I totally agree. – Całkowicie się zgadzam. I’m of exactly the same opinion. – Mam dokładnie takie samo zdanie. That’s exactly how I feel. – Myślę dokładnie to samo. Unfortunately I see it differently. – Niestety widzę to inaczej. You’re completely mistaken. – Jesteś w błędzie. I’m afraid I can’t agree. – Obawiam się, że nie mogę się zgodzić.

Komentowanie:

That’s interesting! – To interesujące! That’s a good point. – Celna uwaga. I see what you mean. – Rozumiem, o co ci chodzi. I’m certain that… – Jestem pewna, że… I might add… – Mógłbym dodać… Furthermore… – Ponadto… In addition… – Co więcej…

Wnioski:

In conclusion… – Wnioskując… To summarize… – Podsumowując… I’d like to finish by… – Chciałbym zakończyć… At the very end I’d like to… – Na sam koniec chciałabym…
Jestem przekonany, że z powyższymi zwrotami wasze spotkania biznesowe po angielsku pójdą gładko, komunikacja będzie skuteczna, a cel z pewnością osiągnięty. Przygotowanie i wypisanie sobie takich zwrotów pomoże wam też opanować stres związany z mówieniem w obcym języku. ? Enjoy!

Dodaj komentarz